Masz problem z pilnowaniem terminów płatności kilku rat kredytowych? Zapomnij o tym jest bowiem proste rozwiązanie – Kredyt Konsolidacyjny.

Kredyt umożliwi Ci:

 • Zmianę kilku rat w różnych bankach na jedna niższą
 • Długi okres kredytowania
 • Konsolidacje nawet wielu produktów kredytowych w jeden

Kwota kredytu od 10.000zł do 255.550,00 zł

Okres kredytowania wynosi do 240 miesięcy

Oprocentowanie stałe WIBOR 3M* + stała marża banku 6,5%

Prowizja 1% - 9% nie mniej niż 50 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsolidacyjny 0,5% wnioskowanej kwoty kredytu nie mniej niż 100 zł.

*Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskiwania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,57% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,28% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,28%) i marży Banku w wysokości 2,0%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Spłata w 180 ratach malejących (równe raty kapitałowe i malejące odsetkowe). Raty kapitałowe miesięcznie w wysokości 555.55 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 33.355,15 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 32.136,15 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1.000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 133.355,15PLN.

Warunki udzielenia kredytu:

Kredyt konsolidacyjny adresowany jest do osób fizycznych. Kredyt może być przeznaczony wyłącznie na spłatę następujących zobowiązań:

 • kredyt / pożyczka gotówkowa;
 • kredyt / pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt / pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy ((przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze
 • własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
 • kredyt studencki;
 • kredyt ratalny;
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.

Załączniki:

   Regulamin kredytu konsolidacyjnego

   Tabela opłat i prowizji

  Tabela oprocentowania produktów bankowych

  Wniosek o kredyt konsolidacyjny

   Wniosek o wcześniejszą spłatę

  Zaświadczenie o zarobkach 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.