Cenisz sobie wygodę oraz wysoką jakość obsługi?

Załóż rachunek osobisty w Banku Spółdzielczym w Będzinie i oddaj swoje finanse w dobre ręce!

  • przelewy elektroniczne - prosta i wygodna bankowość internetowa, opłacasz rachunki kiedy chcesz!
  • karta do konta - bez prowizyjne korzystanie z ponad 5 000 bankomatów grupy BPS w całej Polsce oraz w niezliczonych punktach handlowo-usługowych
  • możliwość skorzystania z atrakcyjnego kredytu odnawialnego w rachunku ROR!

W Banku Spółdzielczym w Będzinie szybko i wygodnie otworzysz konto osobiste, wystarczy dokument tożsamości. Konta osobiste w naszym Banku przeznaczone są dla osób w różnym wieku. Prowadzimy rachunki wspólne, a także dla osób małoletnich.

Na konto nie muszą wpływać należności z tytułu wynagrodzenia lub emerytury czy renty, rachunek może być zasilany wpłatami własnymi klienta. Posiadanie rachunku osobistego to wygodne i korzystne rozwiązanie.

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy elastycznie dopasowany do potrzeb tych co cenią tradycyjne usługi bankowe, ale oferujący także nowoczesne rozwiązania.

 

Opłaty i Prowizje:

  ROR ROR Plus
Otwarcie rachunku 10 zł 0 zł
Prowadzenie rachunku 5 zł 9 zł
Przelew internetowy 1,50 zł 0 zł
Przelew papierowy 5 zł 5 zł
Wydanie Visa PayWave 10 zł 0 zł
Obsługa Visa PayWave 4 zł 2 zł

Załączniki:

  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

   Opłaty z tytułu usług związanych z rachunkiem ROR

   Opłaty z tytułu usług związanych z rachunkiem ROR Plus

   Tabela opłat i prowizji

   Wniosek o dostęp do systemu eBS

   Wniosek o wydanie karty Zbliżeniowej VISA PayWave

   Wniosek o wydanie karty Naklejki VISA PayWave

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.