Komunikaty Zarządu

 

Bezpieczeństwo eBankowości

secure

Chroń swoją tożsamość

muszla.01.300x169.jpg

Gwarancje

bfg baner

Wsparcie dla klientów - COVID 19

 

tarcza antykryzysowa 200x126

Aplikacja Mobilna Nasz Bank

NaszBank logo 1024px

Bankowość elektroniczna

logowanie 3

Wspieramy

wspieramy mks

Historia Banku

Z kart historii Banku

 

W 1928 – 1939 Spółdzielnia Kredytowa „Jedność”

Historia Naszego Banku rozpoczyna się w 1928 roku, a dokładniej z dniem 30 kwietnia, kiedy to został złożony wniosek do Wydziału Rejestru Handlowego Sądu okręgowego w Sosnowcu o wpis do Rejestru. 9 maja 1928 roku tenże Sąd pod numerem 255 zarejestrował w dziale RS firmę pod nazwą Spółdzielnia Kredytowa „Jedność” z nieograniczoną odpowiedzialnością w Grodźcu koło Będzina, starostwo będzińskie, województwo kieleckie.

 

1939-1945 lata okupacji

W czasie okupacji hitlerowskiej okupant anulował wszelkie pełnomocnictwa i przejął całkowitą kontrolę nad Spółdzielnią.

 

1946-1950 ponowne narodziny i odbudowa

Gdy po wyzwoleniu przystąpiono do reaktywowania Spółdzielni kredytowej Jedność trudno było odnaleźć dokumenty. Jednak na podstawie odnalezionej niekompletnej dokumentacji Sąd Okręgowy w Sosnowcu najpierw w dniu 16 kwietnia 1947r. wykreślił a w lutym 1948r. ponownie wpisał Spółdzielnię do Rejestru.

 

1950-1960 Gminna Kasa Spółdzielcza (GKS) i Kasa Spółdzielcza

25 czerwca 1950r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółdzielni uchwalono zmianę nazwy na Gminna Kasa Spółdzielcza w Będzinie, którą zarejestrowano 11 listopada 1950r. GKS w Będzinie zrzeszała w 1950r. 514 członków posiadających 93 tys. zł funduszu udziałowego, 3 tys. zł funduszu udziałowego, 4 tys. zł wkładów oszczędnościowych.

16 września 1953 GKS w Będzinie przejmuje agendy od GKS w Katowicach zwiększając teren działania o Katowice, Chorzów, Mysłowice, Szopienice, Siemianowice, Rudę Śląską, Brzezinkę i Michałkowice.

W 1956r. Gminna Kasa Spółdzielcza w Będzinie zostaje przemianowana na mocy zarządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 1956r. na Kasę Spółdzielczą.

 

1961-1975 Bank Spółdzielczy Spółdzielnia Oszczędnościowo-pożyczkowa

W dniu 30 kwietnia 1961r. Walne Zgromadzenie uchwaliło nową nazwę spółdzielni. Z dotychczasowej Gminnej Kasy Spółdzielczej przyjmuje nazwę Bank Spółdzielczy Spółdzielnia Oszczędnościowo-pożyczkowa.

W 1963r. udziały członkowskie osiągnęły wielkość 153 842,50 zł, a oszczędności 1 178 213,59 zł.

 

1975-1978 Bank Spółdzielczy w Będzinie

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975r. o prawie bankowym powołała do życia z dniem 1. lipca 1975r. Bank Gospodarki Żywnościowej. Powstał on z połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Banku Rolnego. Zgodnie z Ustawą spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe zostały przemianowane na banki spółdzielcze.

Fakt powiązania banków spółdzielczych z bankiem państwowo-spółdzielczym jakim był BGŻ ograniczał w znacznym stopniu prowadzenie pełnej działalności statutowej (tzw. okres nakazowo rozdzielczy).

16 października 1968r. po wcześniej odbytych Walnych Zgromadzeniach nastąpiło połączenie banku w Psarach i Wojkowicach. Bankiem przejmującym był Bank Spółdzielczy w Będzinie.

 

Złote gody

Pomimo wspomnianych reorganizacji i zmieniających się zasad działania, Bank w 50. rocznicę prowadzenia działalności zakończył rok z korzystnym wynikiem finansowym.

Bank w 1978r. liczył 4 385 członków. Fundusz udziałowy wynosił 1 387 269,00 zł. Radzie przewodniczył Tadeusz Bąbski, a prezesem Zarządu był Franciszek Hadryś.

 

1979-1993 

W latach 1979-1993 Bank mimo wielu utrudnień i ograniczeń skutecznie rozwijał swoją działalność w granicach zmieniających się podstaw prawnych, trudności lokalowych i organizacyjnych.

 

W 1980r. nastąpiła zmiana Zarządu Banku. Rada odwołała Prezesa Włodzimierza Jurczyka i pozostałych Członków Zarządu powołując na Prezesa Ryszarda Olszewskiego i nowych Członków. Dyrektorem Banku była Irena Kapałka.

24 maja 1983r. na podstawie nowego Prawa Bankowego z dnia 26 lutego 1982r. i Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Będzinie uchwaliło nowy statut.

 

W 1985r. Zarząd Banku nabył budynek od Cechy Rzemiosł Różnych na nową siedzibę Banku. Była to pierwsza własna siedziba.

W styczniu 1989r. po uchwaleniu przez Sejm kolejnej Ustawy Prawo Bankowe, która stanowiła, że Bank Spółdzielczy jest Spółdzielnią i w zakresie nieuregulowanym Ustawą działa zgodnie z prawem spółdzielczym, tym samym zniosła państwowo-spółdzielczą strukturę jaką narzucał BGŻ, banki spółdzielcze mogły utworzyć własną regionalną strukturę.

4 grudnia 1992r. Bank Spółdzielczy w Będzinie zawarł umowę Zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim we Wrocławiu odchodząc od struktury BGŻ.

 

W 1992r. Bank rozpoczął modernizację budynku przy ulicy B. Joselewicza 8a w Będzinie, dostosowując pomieszczenia, wygląd i wyposażenie do wymogów czasów. Zakupiono i wdrożono najnowocześniejszy program operacyjny ZORBA działający na platformie Unixowej i sprzęcie ICL.

 

W styczniu 1993r. uruchomiono placówkę w Wojkowicach przy ulicy Plaka.

 

1994 -2003 Dekada budowy sieci placówek

W 1994r. Bank wdrożył nową wersję programu operacyjnego ZORBA 2000. Pomimo modernizacji budynku, po której nastąpiła poprawa warunków obsługi Klientów, z czasem problemem okazała się zbyt mała powierzchnia w stosunku do przyrastającej liczby klientów i pracowników. Zarząd i Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu Ryszarda Olszewskiego podjęła Uchwałę o nabyciu działki przy ulicy Modrzejowskiej pod budowę nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Będzinie.

 

W 1997r. przyjęto projekt koncepcyjny, a w 1998r. opracowano projekt i dokumentację przez firmę ARTOP Jolanty i Marka Zemła.

 • 4 maja 1999r. otwarcie nowej placówki na osiedlu Zamkowe
 • 1 czerwca 1999r. otwarcie nowej placówki na osiedlu Warpie
 • 15 czerwca 1999r. oddano plac budowy pod powstającą siedzibę wykonawcy firmie REALBUD LTD.
 • 1 lipca 1999r. otwarcie nowej placówki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
 • 11 października 1999r. otwarcie nowej placówki na osiedlu Syberka
 • 15 maja 2000r. otwarcie nowej placówki w Będzinie – Grodźcu
 • 1 marca 2001r. otwarcie nowej placówki w Milowicach
 • 1 marca 2001r. otwarcie nowej placówki w Czeladzi – Piaskach
 • 1 marca 2001r. otwarcie nowej placówki w Czeladzi (osiedle 35-lecia)
 • 1 czerwca 2001r. otwarcie nowej placówki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie
 • 1 sierpnia 2001r. odbiór I części inwestycji 800 m2 przy ulicy Modrzejowskiej w Będzinie i przekazanie do użytkowania najemcy tj. Prokuraturze Okręgowej w Katowicach na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Będzinie
 • 1 grudnia 2001r. przeniesienie obsługi Banku z ulicy Joselewicza do nowej siedziby przy ulicy Modrzejowskiej 73 w Będzinie
 • 13 maja 2002r. otwarcie placówki w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej
 • 10 czerwca 2002r. wdrożenie nowego programu bankowego Comnet Bank firmy Wonlok SA w centrali Banku i wszystkich jego placówkach
 • 11 października 2003r. obchody Jubileuszu 75-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Będzinie
 • W latach 1998 – 2008 Bank osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczno finansowe. Podwojone zostają fundusze własne Banku, potrojona suma bilansowa. Rozbudowana została sieć placówek, pozyskano nowych strategicznych Klientów – Spółdzielnie Mieszkaniowe.

 

2003 – 2008

W latach 2003 - 2008 Bank Spółdzielczy w Będzinie dalej prowadzi swoją statutową działalność rozszerzając ofertę o nowe produkty. Rozwija bazę obsługi Klientów o nowe placówki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Augustynika dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowej „Metalurg” oraz na ulicy Tysiąclecia dla obsługi MZBM Dąbrowa Górnicza i ponad 200 wspólnot mieszkaniowych.

1 czerwca 2008r. Bank wdraża kolejny system operacyjny, który pozwala sprostać nie tylko nowym wymaganiom sprawozdawczo-księgowym, ale pozwala również na obsługę nowoczesnych produktów bankowych za pomocą internetu i telefonii komórkowej.

 

2008 – 2013

Zakup działki i poszerzenie parkingu przy ulicy Modrzejowskiej.

Likwidacja dwóch placówek przy Powiatowych Urzędach Pracy w Będzinie i Sosnowcu.

Uruchomienie dwóch nowych placówek przy ulicach Kisielewskiego i Gwiezdnej dla pełnej obsługi Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu-Zagórzu.

 

Rozwinięcie sieci bankomatów:

 • 2009r. – uruchomienie bankomatów w Grodźcu i przy oddziałach w Psarach i Bobrowniach
 • 2010r. – uruchomienie bankomatów w placówce w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa i w Będzinie na osiedlu Warpie
 • 2011r. – uruchomienie bankomatów w Czeladzi, przy ulicy 35-lecia PRL, w sklepach sieci Biedronka na osiedlach Syberka, Zamkowe i Ksawera
 • 2013r. – uruchomienie bankomatów w placówce w Sosnowcu przy ul. Kaplicznej, w sklepach sieci Biedronka w Sosnowcu przy ulicach Kalinowa, Lenartowicza, Zwycięstwa, w Wojkowicach przy ul. Morcinka, w Będzinie – Grodźcu przy ul. ZBOWiD, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego
 • Przeniesienie placówki z ul. Tysiąclecia na ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

 

Podsumowanie

W okresie ostatniego 10-lecia nastąpiło dalsze umocnienie siły kapitałowej. Suma bilansowa wzrosła o 131%. Fundusze własne wzrosły o 172%. Obligo kredytowe z kwoty 16 293 tys. zł wzrosło do 54 076 tys. zł. Powyższe efekty Bank uzyskał zachowując wskaźnik wypłacalności na poziomie powyżej 14%. Osiągane wyniki pozwalały na rok roczne wypłaty dywidendy od 10 do 15 % wartości posiadanych udziałów.

 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.