Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek - ZOBACZ

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów indywidualnych - ZOBACZ

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Stosowane terminy kapitalizacji odsetek - ZOBACZ

Stosowane kursy walutowe - ZOBACZ

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu - ZOBACZ

Władze Banku - ZOBACZ

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku: do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Wykaz osób w danym oddziale, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku jest dostępny u pracowników tego oddziału.

Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
Siedzibą Banku Spółdzielczego jest  Będzin,
Bank Spółdzielczy działa na terenie powiatów:

 • z terenu województwa śląskiego:
  będzińskiego,  bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, żywieckiego 
  oraz miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory;
 • z terenu województwa małopolskiego:
  chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego oraz miasta na prawach powiatu: Kraków.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.