W przypadku zgubienia, kradzieży karty lub wejścia w posiadanie PIN-kodu do karty, należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty płatniczej w Systemie Internet Banking lub pod numerami telefonów:

0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

(+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)

(+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.