Rada Nadzorcza:

Eugeniusz Kubień - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Jastrząb - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Agnieszka Borek - Brzezińska - Sekretarz Rady Nadzorczej
Renata Nowak - Członek Rady Nadzorczej
Marian Kozieł - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Ryszard Olszewski - Prezes Zarządu
Aleksandra Kułach-Głodek - Zastępca Prezesa Zarządu
Magdalena Paks - Członek Zarządu

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.