Oprocentowanie w stosunku rocznym lokat terminowych

Lokaty terminowe do 24.999 zł Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie Stałe
1 miesiąc 2,10% 2,10%
3 miesiące 2,80% 2,80%
4 miesiące 3,15% 3,15%
6 miesięcy 3,50% 3,50%
12 miesięcy 3,80% 3,80%
24 miesiące 4,20%1 -
36 miesięcy 4,20%1 -
Lokaty terminowe od 25.000 zł Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie Stałe
1 miesiąc 2,50% 2,50%
3 miesiące 3,00% 3,00%
4 miesiące 3,30% 3,30%
6 miesięcy 4,00% 4,00%
12 miesięcy 4,10% 4,10%
24 miesiące 4,50%1 -
36 miesięcy 4,50%1 -

1 - Od dnia 01.06.2022r. nie ma możliwości otwarcia tego typu lokaty.

 

Załączniki:

   Tabela oprocentowania produktów bankowych

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.