Rachunki dla wspólnot mieszkaniowych, umożliwiające wygodne zarządzanie jej finansami przez wszystkie upoważnione osoby.

Opłaty i  Prowizje:

  Wspólnota Zarządca do 5 WM Zarządca powyżej 5 WM
Otwarcie rachunku bieżącego 0 zł 0 zł 0 zł
Otwarcie rachunku pomocniczego 15 zł 15 zł 15 zł
Prowadzenie rachunku Wspólnoty 15 zł 25 zł 20 zł
Bank internetowy eBS 0 zł n/d n/d
Bank internetowy IBF 75 zł 0 zł 0 zł
Wpłaty gotówkowe w kasie 2 zł 2 zł 2 zł
Wypłaty gotówkowe w kasie 0,30%1 0,30%4 0,30%4
Przelew internetowy 1 zł 1 zł 1 zł
Przelew papierowy 0,30%2 0,30 %5 0,30%5
System identyfikacji płatności masowych 0,10 zł3 0,10 zł3 0,10 zł3

1 - Minimum 6,00 zł
2 - Minimum 6,00 zł, maksimum 50 zł
3 - Za jednego klienta lecz nie mniej niż 5,00 zł
4 - Minimum 3,00 zł
5 - Minimum 2,40 zł, maksimum 50 zł

Załączniki:

   Karta wzorów podpisów

   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

   Stałe zlecenie płatnicze

   Tabela opłat i prowizji

   Wniosek o dostęp do systemu eBS

   Wniosek o dostęp do systemu IBF

   Wniosek o uruchomienie SMS Banking

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.