Rachunek bieżący to produkt stworzony z myślą o przedsiębiorcach. Ze względu na swoje właściwości spełnia on oczekiwania zarówno małych firm rodzinnych, jak i dużych przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym.

Rachunek bieżący umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością, w tym rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi - za pomocą systemu SWIFT (System Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej)
 • korzystanie z kredytów w ramach rachunku bieżącego
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych dzięki wydawanym kartom Visa Business Debetowa

Rachunek bieżący skierowany jest do:

 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami oraz dla osób prowadzących gosp. rolne

Debetowa karta Visa Business:

Główną zaletą debetowej karty Visa Business jest to, że wszystkie dokonane nią płatności obciążają bezpośrednio bieżący rachunek firmowy, co zmniejsza ryzyko wpadnięcia w długi. Do tego dochodzą inne korzyści, m.in.:

 • możliwość dokonywania, bez dodatkowych opłat, zakupów w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logo Visa
 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci ponad 5 000 darmowych bankomatów Grupy BPS
 • możliwość dokonywania transakcji na odległość np. w Internecie czy przez telefon
 • bezpieczeństwo; w przeciwieństwie do gotówki, w przypadku zgubienia lub utraty karty użytkownik karty nie traci pieniędzy (o ile dochował warunków umowy o kartę i niezwłocznie zastrzegł ją w banku)
 • wygoda - nie trzeba ciągle chodzić do banku lub bankomatu po gotówkę

Opłaty i Prowizje:

  Biznes Standard: Biznes Plus:
Otwarcie rachunku Bieżącego 30 zł 0 zł
Otwarcie rachunku pomocniczego 30 zł 0 zł
Prowadzenie rachunku 18 zł 30 zł
Bank internetowy eBS 15 zł 0 zł
Wydanie karty VISA Business 30 zł 0 zł
Prowadzenie karty VISA Business 5 zł 0 zł
Wpłaty gotówkowe w kasie 0 zł 0,25%4
Wypłaty gotówkowe w kasie 0,30%1 0,30%5
Przelew internetowy 0,30%2 1 zł
Przelew papierowy 0,30%3 0,30%3

1 - Minimum 6,00 zł, maksimum 150,00zł
2
- Minimum 1,00 zł, maksimum 50,00zł
3 - minimum 6,00 zł, maksimum 50,00 zł
4 - Minimum 6,00 zł
5 - Minimum 6,00 zł

Załączniki:

   Karta wzorów podpisów

   Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

   Stałe zlecenie płatnicze

   Tabela opłat i prowizji

   Wniosek o dostęp do systemu eBS

   Wniosek o dostęp do systemu IBF

   Wniosek o uruchomienie SMS Banking

   Wniosek o wydanie karty VISA Business

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.