Kredyt Wspólny Remont to kredyt inwestycyjny stworzony specjalnie dla Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z remontem lub modernizacją nieruchomości wspólnej.

Korzystając z kredytu zyskujesz:

  • możliwość uzyskania bezzwrotnej premii termomodernizacyjnej w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu nie więcej jednak niż 16% poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii
  • możliwość uzyskania bezzwrotnej premii remontowej w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu nie więcej jednak niż 15% poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia remontowego
  • niższe koszty eksploatacji budynku
  • wyższa wartość rynkowa nieruchomości
  • poprawa estetyki miejsca zamieszkania

Załączniki:

   Informacje dla wnioskodawcy

   Wniosek kredytowy - Wspólnota Mieszkaniowa

   Wniosek o przyznanie przez BGK premii remontowej

   Wniosek o przyznanie przez BGK premii termomodernizacyjnej

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.