SMS BANKING to usługa zapewniająca dostęp do informacji o stanie środków na koncie bankowym za pośrednictwem telefonu komórkowego, w dowolnym miejscu, w którym działa telefon klienta. Usługa SMS-banking pozwala na:

  • wysyłanie SMS po powstaniu dokumentu uznaniowego (wiadomość taką klient otrzymuje już w ciągu kilku sekund od czasu powstania operacji),
  • wysyłanie SMS po zmianie salda, zawierający nazwę rachunku, bieżące saldo i wolne środki.

Gdziekolwiek jesteś, wiesz ile masz środków na swoim koncie!

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.