We wrześniu 2019r., wchodzą w życie zmodyfikowane regulacje kartowe wynikające z wymogów Ustawy o usługach płatniczych. Klienci posiadający karty płatnicze VISA będą musieli silnie uwierzytelnić transakcję kartową dokonywaną w Internecie. Podczas dokonywania transakcji internetowej, klient będzie poproszony o podanie "kodu PIN do transakcji internetowych" - co będzie pierwszym etapem uwierzytelnienia. W przypadku poprawnego wprowadzenia kodu PIN, Klient jako drugi czynnik uwierzytelnienia otrzyma zmiany już jednorazowy kod SMS.

Dodanie czynnika uwierzytelnienia w postaci kodu PIN dla transakcji internetowych będzie odbywać się na portalu Kartosfera. Klient po zalogowaniu się do portalu Kartosfera będzie miał dostępne nowe funkcje:

  • wspomniane powyżej ustanowienie kodu PIN dla transakcji internetowych, oraz
  • możliwość ustanowienia "Zaufanego Akceptanta" i wykonywanie transakcji u tego Akceptanta bez silnego uwierzytelniania.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Pracownikami Banku.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.