System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Produkt skierowany jest do administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędów miast i gmin, zakładów energetycznych, operatorów telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firm usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.), szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp. wszędzie tam, gdzie jest duża ilość płatności przychodzących.

Korzyści z posiadania rachunku płatności masowych:
pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,
przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności,
ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,
obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności)
uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych/niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników
generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami
minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:
posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Będzinie,
złożenie wniosku o udostępnienie Płatności Masowych.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.