Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie z wielką przyjemnością informują, że w 2023 r. minęło 95 lat działalności Banku. Z tej okazji w dniu  28 października w restauracji Finezja w Kuźnicy Podleśnej na obchodach Jubileuszu spotkali się członkowie, zaproszeni goście, pracownicy, emeryci i klienci Banku. 
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele lokalnych samorządów: Powiatu Będzińskiego, Gminy Psary, Gminy Bobrowniki, Miasta Będzina oraz Miasta Sławkowa. Miło nam było gościć również przedstawicieli Banku BPS S.A., SSOZ BPS, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych. Ponadto wśród obecnych znaleźli się Ksiądz Kanonik Andrzej Stępień, proboszcz parafii Św. Trójcy w Będzinie, Prezes Zakładu Usług Informatycznych „NOVUM” Sp. z o.o., a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach. Z przyjemnością przywitaliśmy przedstawicieli Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie, Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej oraz Zakładu Administracji Budynków „Grodziec” Sp. z o.o.

     

Po przywitaniu wszystkich obecnych wystąpienie okolicznościowe wygłosił Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie Pan Ryszard Olszewski.  

W następnym punkcie uroczystości wręczone zostały przyznane przez Bank wyróżnienia w postaci statuetek „Pióro Orła” najlepszym klientom i podmiotom współpracującym z Bankiem, które otrzymali:

 1. Starostwo Powiatowe w Będzinie


    2. Bank Spółdzielczy w Zatorze

   3. Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. 

Za wieloletnią działalność na rzecz bankowości spółdzielczej wyróżnieniem w postaci Statuetki za Zasługi dla Zrzeszenia BPS odznaczony został Bank Spółdzielczy w Będzinie. Nagrodę przyznaną przez Kapitułę Banku Polskiej Spółdzielczości z rąk Pani Dyrektor Justyny Zdrojewskiej odebrali Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Eugeniusz Kubień oraz Prezes Zarządu Pan Ryszard Olszewski.

Pani Justyna Zdrojewska wręczyła również Diamentowe, Szmaragdowe i Złote Odznaczenia za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Pani Renata Nowak

Pan Marian Pasamonik


Pani Aleksandra Kułach – Głodek
Pani Magdalena Paks
Pan Eugeniusz Kubień
Pan Jerzy Jastrząb
Pani Anna Hendel
Pan Tomasz Szkutnik


Pani Iwona Twardoch
Pani Izabela Michalska – Masłowska 
Pani Monika Gloc
Pani Karina Dróżdż
Pan Piotr Olszewski
Pan Damian Rosa
Pani Agnieszka Ślusarczyk

 

W dalszym przebiegu obchodów Pani Joanna Koch - Kubas wręczyła odznaczenia nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą. 
Bank Spółdzielczy w Będzinie w uznaniu dla długoletniej owocnej działalności został uhonorowany Odznaką „Za Zasługi dla Spółdzielczości”, a odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” przyznane zostały Panu Ryszardowi Olszewskiemu, Pani Aleksandrze Kułach – Głodek oraz Pani Magdalenie Paks.

Nadszedł w końcu czas na okolicznościowe przemówienia przybyłych gości. Gratulacje i wyrazy uznania przekazali na ręce Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku mi.in. Starosta Będziński Sebastian Szaleniec oraz przedstawiciele władz okolicznych gmin. W imieniu przedstawicieli banków spółdzielczych głos zabrał Prezes Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach Pan Józef Myrczek. Pod adresem władz Banku, pracowników i emerytów skierowanych też zostało wiele ciepłych słów od proboszcza Parafii pw. Świętej Trójcy w Będzinie ks. Andrzeja Stępnia, przedsiębiorców oraz klientów Banku.

                                   

Po oficjalnych wystąpieniach zebrani wysłuchali występu zespołu Sugarfree Coverband.

            

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.