Komunikaty Zarządu

 

Bezpieczeństwo eBankowości

secure

Chroń swoją tożsamość

muszla.01.300x169.jpg

Gwarancje

bfg baner

Wsparcie dla klientów - COVID 19

 

tarcza antykryzysowa 200x126

Aplikacja Mobilna Nasz Bank

NaszBank logo 1024px

Bankowość elektroniczna

logowanie 3

Wspieramy

wspieramy mks

Kredyty i Pożyczki

Oferta kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Będzinie.

Kredyt termomodernizacyjny

Kredyt Wspólny Remont to kredyt inwestycyjny stworzony specjalnie dla Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z remontem lub modernizacją nieruchomości wspólnej.

 

Oferta

Korzystając z kredytu zyskujesz:

 • możliwość uzyskania bezzwrotnej premii termomodernizacyjnej w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu nie więcej jednak niż 16% poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii
 • możliwość uzyskania bezzwrotnej premii remontowej w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu nie więcej jednak niż 15% poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia remontowego
 • niższe koszty eksploatacji budynku
 • wyższa wartość rynkowa nieruchomości
 • poprawa estetyki miejsca zamieszkania

Pliki do pobrania

Informacje dla wnioskodawcy

Pobierz

Wniosek kredytowy

Pobierz

Wniosek o przyznanie przez BGK premii remontowej

Pobierz

Wniosek o przyznanie przez BGK premii termomodernizacyjnej

Pobierz

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres, co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań.

 

Oferta

Kredyt przeznaczony jest na pokrycie konkretnych bieżących zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 60 dni.

 

Kredyt płatniczy nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania

 

Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej, w ciężar rachunku kredytowego.

 

Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.

Pliki do pobrania

Tabela opłat

Pobierz

Wniosek kredytowy

Pobierz

Podstawowe informacje o Wspólnocie Mieszkaniowej

Pobierz

Regulamin kredytowania Wspólnoty Mieszkaniowe

Pobierz

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

 

Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.

 

Oferta

 1. Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:

  1. posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytu do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w całości zadłużenia kredytowego Klienta;

  2. posiada zdolność kredytową;

  3. wywiązuję się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował lub współpracuje.

 2. Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy.

 3. Bank dopuszcza możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytu na kolejny maksymalnie 12-miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Pliki do pobrania

Tabela opłat

Pobierz

Wniosek kredytowy

Pobierz

Podstawowe informacje o Wspólnocie Mieszkaniowej

Pobierz

Regulamin kredytowania Wspólnoty Mieszkaniowe

Pobierz

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.

 

Oferta

Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT) i ma być udokumentowany. Bank każdorazowo ustala wysokość udziału środków własnych w zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń.


Środki własne nie mogą wynikać z innych zobowiązań Kredytobiorcy np. kredytu w innym banku. Kredytobiorca musi zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować je przed uruchomieniem kredytu.


Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

 

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.


Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane maksymalnie na okres do 10 lat.

 

Pliki do pobrania

Tabela opłat

Pobierz

Wniosek kredytowy

Pobierz

Podstawowe informacje o Wspólnocie Mieszkaniowej

Pobierz

Regulamin kredytowania Wspólnoty Mieszkaniowe

Pobierz

Informujemy, że ta strona używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.