Komunikaty Zarządu

 

Bezpieczeństwo eBankowości

secure

Chroń swoją tożsamość

muszla.01.300x169.jpg

Gwarancje

bfg baner

Wsparcie dla klientów - COVID 19

 

tarcza antykryzysowa 200x126

Aplikacja Mobilna Nasz Bank

NaszBank logo 1024px

Bankowość elektroniczna

logowanie 3

Wspieramy

wspieramy mks

CRS EuroFATCA

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS/Euro-FATCA) Bank Spółdzielczy w Będzinie ma obowiązek ustalenia rezydencji podatkowej klientów i wymiany tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe (w tym Banki) mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach.

 

 

Co to jest CRS?

CRS jest to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. W związku z wymogami CRS Klienci obowiązani są do przedkładania na żądanie Banków odpowiednich dokumentów i oświadczeń, które będą zawierały następujące dane:

 

Osoba fizyczna

(w tym prowadząca działalność gospodarczą)

Podmioty prawne

Imię i nazwisko

Nazwa

Aktualny adres zamieszkania

Aktualny adres siedziby (w tym kraj)

Miejscowość i kraj urodzenia

Kraj/kraje rezydencji podatkowej

Data urodzenia

Status podmiotu

Numer i seria dokumentu tożsamości

Dane osoby kontrolującej-dane osoby fizycznej (beneficjent rzeczywisty)

Kraj/kraje rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN (NIP)

Numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN (NIP)

 

 

Jakie informacje będziemy przekazywać?

Kiedy Bank Spółdzielczy w Będzinie ustali, ze rachunek prowadzony przez klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami, przekaże następujące informacje do polskich organów podatkowych:

 

  • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i adres podmiotu,
  • państwa rezydencji oraz numery TIN, a w przypadku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany z powodu co najmniej jednej osoby kontrolującej, będącej osobą raportowaną - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,  państwa rezydencji oraz numery TIN tej osoby,
  • numer rachunku,
  • saldo rachunku lub wartość aktywów ustalone według stanu na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek ten został zamknięty w ciągu tego roku kalendarzowego – według stanu przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku,
  • w zakresie rachunków depozytowych - łączną wartość brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
  • w przypadku innych rachunków wyżej nie wymienionych - łączną wartość brutto wypłacaną lub uznaną w poczet rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego Bank Spółdzielczy w Będzinie  jest podmiotem zobowiązanym lub dłużnikiem, w tym łączną wartość wszelkich kwot umorzeń dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym.

 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS/Euro-FATCA prosimy o skontaktowanie się z najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Będzinie lub pod nr telefonów:

(32) 267-20-02

(32) 267-20-04

(32) 267-20-05

(32) 267-20-06

(32) 267-20-07

 

Oświadczenie dla osoby fizycznej

Pobierz

Oświadczenie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Pobierz

Oświadczenie dla Firm

Pobierz

 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

Informujemy, że ta strona używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.