Komunikaty Zarządu

 

Bezpieczeństwo eBankowości

secure

Chroń swoją tożsamość

muszla.01.300x169.jpg

Gwarancje

bfg baner

Wsparcie dla klientów - COVID 19

 

tarcza antykryzysowa 200x126

Aplikacja Mobilna Nasz Bank

NaszBank logo 1024px

Bankowość elektroniczna

logowanie 3

Wspieramy

wspieramy mks

Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe

Cenisz sobie wygodę oraz wysoką jakość obsługi?

 

Załóż rachunek osobisty w Banku Spółdzielczym w Będzinie i oddaj swoje finanse w dobre ręce!

    • przelewy elektroniczne - prosta i wygodna bankowość internetowa, opłacasz rachunki kiedy chcesz!

    • karta do konta - bez prowizyjne korzystanie z ponad 5 000 bankomatów grupy BPS w całej Polsce oraz w niezliczonych punktach handlowo-usługowych

    • możliwość skorzystania z atrakcyjnego kredytu odnawialnego w rachunku ROR!

 

W ramach jednej miesięcznej opłaty za konto korzystasz z konta jak chcesz!

W Banku Spółdzielczym w Będzinie szybko i wygodnie otworzysz konto osobiste, wystarczy dokument tożsamości. Konta osobiste w naszym Banku przeznaczone są dla osób w różnym wieku. Prowadzimy rachunki wspólne, a także dla osób małoletnich. Na konto nie muszą wpływać należności z tytułu wynagrodzenia lub emerytury czy renty, rachunek może być zasilany wpłatami własnymi klienta. Posiadanie rachunku osobistego to wygodne i korzystne rozwiązanie.

Konto ROR Plus

Oferta

 

Otwarcie rachunku

0,00zł

Prowadzenie rachunku

9,00zł

Przelew papierowy

4,50zł

 Przelew internetowy

0,00zł

Wydanie karty VISA Classic

0,00zł

Obsługa karty VISA Classic

0,00zł

 

Rachunek osoby małoletniej

Bank Spółdzielczy oferuje konto dla osoby małoletniej. To nowoczesne i wygodne konto osobiste przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku:

 

Do 13 lat

Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej która nie ukończyła 13 roku życia podpisać może wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun wyznaczony przez sąd, kurator). Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może somodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.

 

Od 13 do 18 lat

Rachunek bankowy dla osoby małoletniej która ukończyła 13 lat otwierany i prowadzony jest jako rachunek indywidualny a umowę rachunku bankowego zawiera małoletni wraz z przedstawicielem ustawowym. Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę małoletnią rachunek może być prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Będzinie po złożeniu stosownych dyspozycji.

 

Pliki do pobrania

Tabela opłat i prowizji

Pobierz

Opłaty z tytułu usług związanych z rachunkiem ROR Plus

Pobierz

Wniosek o dostep do systemu eBS

Pobierz

Wniosek o wydanie karty VISA Classic

Pobierz

Wniosek o wydanie karty Zbliżeniowej VISA PayWave

Pobierz

Wniosek o wydanie karty Naklejki VISA PayWave

Pobierz

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Pobierz

Konto ROR

Oferta

 

Otwarcie rachunku

10,00zł

Prowadzenie rachunku

5,00zł

Przelew papierowy

4,50zł

 Przelew internetowy

1,50zł

Wydanie karty VISA Classic

10,00zł

Obsługa karty VISA Classic

2,00zł

 

Rachunek osoby małoletniej

Bank Spółdzielczy oferuje konto dla osoby małoletniej. To nowoczesne i wygodne konto osobiste przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku:

 

Do 13 lat

Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej która nie ukończyła 13 roku życia podpisać może wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun wyznaczony przez sąd, kurator). Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może somodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.

 

Od 13 do 18 lat

Rachunek bankowy dla osoby małoletniej która ukończyła 13 lat otwierany i prowadzony jest jako rachunek indywidualny a umowę rachunku bankowego zawiera małoletni wraz z przedstawicielem ustawowym. Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę małoletnią rachunek może być prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Będzinie po złożeniu stosownych dyspozycji.

Pliki do pobrania

Tabela opłat i prowizji

Pobierz

Opłaty z tytułu usług związanych z rachunkiem ROR

Pobierz

Wniosek o dostep do systemu eBS

Pobierz

Wniosek o wydanie karty VISA Classic

Pobierz

Wniosek o wydanie karty Zbliżeniowej VISA PayWave

Pobierz

Wniosek o wydanie karty Naklejki VISA PayWave

Pobierz

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Pobierz

Konto Rodzinne

Oferta

 

Otwarcie rachunku

0,00zł

Prowadzenie rachunku

0,00zł

Wydanie karty VISA Classic

0,00zł

Obsługa karty VISA Classic

0,00zł

 

Pliki do pobrania

 

Tabela opłat i prowizji

Pobierz

Opłaty z tytułu usług związanych z Rachunkiem Rodzinnym

Pobierz

Wniosek o dostep do systemu eBS

Pobierz

Wniosek o wydanie karty VISA Classic

Pobierz

Wniosek o wydanie karty Zbliżeniowej VISA PayWave

Pobierz

Wniosek o wydanie karty Naklejki VISA PayWave

Pobierz

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Pobierz

Karty płatnicze VISA do konta

VISA Classic

KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA

Wybierając kartę Visa Classic Debetowa zyskujesz:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem,
 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci ponad 5 000 darmowych bankomatów Grupy BPS
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Zbliżeniowa VISA PayWave

DEBETOWA KARTA ZBLIŻENIOWA VISA PAYWAVE

Zbliżeniowa karta VISA jest normalną kartą płatniczą, z dodaną możliwości płatności zbliżeniowych. Można jej używać wszędzie tam, gdzie dotąd korzystali Państwo z karty tj. w punktach handlowo-usługowych, bankomatach oraz w internecie.

Zbliżeniowa płatność bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych  odbywa się poprzez zbliżenie karty do specjalnie oznakowanego czytnika, bez potrzeby podawania karty sprzedawcy w wkładania jej do czytnika. Sama płatność trwa krócej niż sekundę, a cała transakcja kilka sekund. Potwierdzenie kodem PIN przy płatnościach zbliżeniowych następuje dopiero przy transakcjach powyżej kwoty 30 zł lub wtedy, gdy został przekroczony limit płatności zbliżeniowych ustalony przez Bank. Posiadacz rachunku może w każdym momencie wyłączyć funkcje płatności zbliżeniowych składając odpowiednią dyspozycje w Banku, na infolinii kartowej lub w serwisie www.kartosfera.pl

Dodatkowo wybierając zbliżeniową kartę VISA zyskujesz:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci ponad 5 000 darmowych bankomatów Grupy BPS
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Naklejka zbliżeniowa VISA PayWave

KARTA NAKLEJKA VISA PAYWAVE

Jest to karta debetowa dla klientów indywidualnych przypisana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR. Wydawana w formie naklejki (mini karty), która można przykleić np. na telefon komórkowy lub inne miejsce aby zawsze była pod ręką. Naklejka umożliwia realizowanie zbliżeniowych transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo handlowych oraz transakcji internetowych.

Nie ma możliwości zrealizowania nią transakcji wypłaty gotówki.

Naklejka posiada limit 50,00 zł dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej.

Podstawowy rachunek płatniczy

Opis

Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,

 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub placówce banku,

 3. wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) transakcji płatniczych, w placówce banku lub za pomocą środków elektronicznego dostępu do rachunku, transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w banku przez posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:

  1. wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,

  2. przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

  3. wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej,

  4. wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw członkowskich

   (uwaga: karta płatnicza wydana do PRP umożliwia dokonywanie transakcji wyłącznie w kraju i na terytorium krajów członkowskich EOG. Klient posiadający PRP nie może ubiegać się o kredyt w rachunku – kredyt odnawialny),

 4. W ramach PRP Klient w ciągu miesiąca posiada za darmo pakiet:

  1. 5 przelewów krajowych, w tym realizacja zlecenia stałego,

  2. 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do PRP z innych bankomatów niż bankomaty grupy BPS (od transakcji wykonanych poza pakietem 5 darmowych, Klient będzie ponosił opłaty zgodnie z Tabelą opłat)

Oferta

Otwarcie rachunku

0,00zł

Prowadzenie rachunku

0,00zł

Przelew papierowy

0,00zł1

 Przelew internetowy

0,00zł1

Wydanie karty VISA Classic

0,00zł

Obsługa karty VISA Classic

0,00zł

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

Pliki do pobrania

Tabela opłat i prowizji

Pobierz

Opłaty z tytułu usług związanych z Podstawowym rachunkiem płatniczym

Pobierz

Wniosek o zawarcie umowy na Podstawowy rachunek płatniczy

Pobierz

Wniosek o dostep do systemu eBS

Pobierz

Wniosek o wydanie karty VISA Classic

Pobierz

Wniosek o wydanie karty Zbliżeniowej VISA PayWave

Pobierz

Wniosek o wydanie karty Naklejki VISA PayWave

Pobierz

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Pobierz

Informujemy, że ta strona używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.