Bezpieczeństwo eBankowości

secure

Chroń swoją tożsamość

muszla.01.300x169.jpg

Gwarancje

bfg baner

Wsparcie dla klientów - COVID 19

 

tarcza antykryzysowa 200x126

Aplikacja Mobilna Nasz Bank

NaszBank logo 1024px

Bankowość elektroniczna

logowanie 3

Kariera w Banku Spółdzielczym

praca 2

Wspieramy

wspieramy mks

Kredyty i Pożyczki

Oferta kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Będzinie.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Może być dodatkowym źródłem finansowania majątku obrotowego firmy i znacznie poprawić jej bieżące działanie. 

 

Oferta

Kredyt jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

 1. bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
 2. zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy,
 3. jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług,
 4. terminowych rozliczeń z tytułu podatków.

Pliki do pobrania

Tabela opłat

Pobierz

Wniosek kredytowy

Pobierz

Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Pełna księgowość

Pobierz

Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Uproszczona księgowość

Pobierz

Informacje finansowe inwestycji

Pobierz

Informacje finansowe przedsięwzięcia deweloperskiego

Pobierz

Analiza ryzyk ESG

Pobierz

Kwestionariusz osobisty

Pobierz

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Pobierz

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej

Pobierz

Monitoring

Oświadczenie Klienta - Aktualizacja danych
Uproszczona księgowość

Pobierz

Oświadczenie Klienta - Aktualizacja danych
Rolnik

Pobierz

Oświadczenie Klienta - Monitoring realizacji inswestycji
przedsięwzięcia deweloperskiego

Pobierz

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

 

Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.

 

Oferta

 1. Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:

  1. posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytu do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w całości zadłużenia kredytowego Klienta;

  2. posiada zdolność kredytową;

  3. wywiązuję się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował lub współpracuje.

 2. Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy.

 3. Bank dopuszcza możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytu na kolejny maksymalnie 12-miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Pliki do pobrania

Tablea opłat

Pobierz

Wniosek kredytowy

Pobierz

Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Pełna księgowość

Pobierz

Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Uproszczona księgowość

Pobierz

Informacje finansowe inwestycji

Pobierz

Informacje finansowe przedsięwzięcia deweloperskiego

Pobierz

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Pobierz

Analiza ryzyk ESG

Pobierz

Kwestionariusz osobisty

Pobierz

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej

Pobierz

Monitoring

Oświadczenie Klienta - Aktualizacja danych
Uproszczona księgowość

Pobierz

Oświadczenie Klienta - Aktualizacja danych
Rolnik

Pobierz

Oświadczenie Klienta - Monitoring realizacji inwestycji
przedsięwzięcia deweloperskiego

Pobierz

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.

 

Oferta

Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT) i ma być udokumentowany. Bank każdorazowo ustala wysokość udziału środków własnych w zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń.


Środki własne nie mogą wynikać z innych zobowiązań Kredytobiorcy np. kredytu w innym banku. Kredytobiorca musi zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować je przed uruchomieniem kredytu.


Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

 

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.


Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane maksymalnie na okres do 10 lat.

 

Pliki do pobrania

Tablea opłat

Pobierz

Wniosek kredytowy

Pobierz

Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Pełna księgowość

Pobierz

Podstawowe informacje finansowo - księgowe. Uproszczona księgowość

Pobierz

Informacje finansowe inwestycji

Pobierz

Informacje finansowe przedsięwzięcia deweloperskiego

Pobierz

Analiza ryzyk ESG

Pobierz

Kwestionariusz osobisty

Pobierz

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Pobierz

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej

Pobierz

Monitoring

Oświadczenie Klienta - Aktualizacja danych
Uproszczona księgowość

Pobierz

Oświadczenie Klienta - Aktualizacja danych
Rolnik

Pobierz

Oświadczenie Klienta - Monitoring realizacji inwestycji
przedsiewziecia deweloperskiego

Pobierz

Informujemy, że ta strona używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.